חֲצוֹת לַיְלָה אָקוּם לְהוֹדוֹת לָךְ עַל מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ.

כפי שמעיד עליו תלמידו הרב בן-ציון מרדכי חזן בהקדמה לספר דעת-ותבונה: בשנת תרכ"ט עלה לירושלים ת"ו והלך עד המדבר, בארחות לא סלולות בארץ יע"א. ובאו עמו מאציליה ומגדוליה ללוותו ירושלימה. והמה ראו ותמהו שכל היום יושב וגורס בע"פ, למרות שהוא רוכב במרכבתו. ולא די גם בחצות לילה ממש היה נעור, ואומר תיקון חצות, ולומד עד אור הבוקר...

וכפי שמעידים עליו דברי התורה שכתב אודות חצות לילה בכל חיבוריו, שכתב אודות המעלה הגדולה שבענין של ערך הלימוד בחצות לילה. "הבא להורגך השכם להורגו ואשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, שהיה נעור באשמורת בכל לילה בחצות השני לעסוק בתורה, כי מועיל לימוד בעת זה לכמה דברים. צא ולמד בזוהר הקדוש כמה הפליג משבח ותועלת לימוד זה...וכאשר מפורש בדברי רבינו האר"י שצריך האדם להיות נעור בחצות לילה ויקרא תקון חצות ויעסוק בתורה...(בן איש חי שנה א' וישלח).

 

לימוד התורה בחצות לילה היה נחלתם של כל הצדיקים והחסידים בכל הדורות, ובכללם דוד המלך ע"ה, הרשב"י, האר"י הקדושים ועוד.

לימוד התורה בחצות מסוגל לישועות רבות ובכללן: "הקם בחצות לילה לעסוק בתורה מקרב הגאולה". (רבי חיים פלאג'י זצוק"ל)

 

 

מעיד הרב אברהם ענתבי זצוק"ל, שהיה אב"ד בעיר ארם-צובא לפני יותר ממאתיים שנה: "מעידני עלי שכל זמן שהקהילה (שלו) למדו בחצות, היה שפע בעולם, והכל בזול, ואין דאגה בלב איש, ואין מישהו שנפטר לפני זמנו ועוד" ("קרבן אשה"), אחד הדברים שכתב הרב יהודה צדקה זצוק"ל בצואתו: "שהוא מבקש שהלימוד בחצות הלילה (משמר), בכל ליל שישי, שלא יפסק גם לאחר מותו" ("וזאת ליהודה"). 

 

הננו מבקשים להחזיר עטרה ליושנה, ולזכות אברכים ובעלי תשובה להצטרף אלינו ללימוד התורה בחצות לילה. ככתוב בספר "ראשית חכמה, שבעלי התשובה מקבלים נשמה יתרה בכל יום ויום, ממקום שנקרא כח, מה שאין כן הצדיקים הגמורים שמקבלים נשמה יתירה רק משבת לשבת. ולכן יכולים בעלי התשובה בקלות להתעורר וללמוד בחצות, ובזה לתקן כל שעליהם לתקן, ועולה להם כתשובת המשקל וכתשובת הגדר. הננו מזמינים את כל מי שרוצה ללמוד בחצות ולפחות בליל שישי, כדי לטעום את הטעם המיוחד של לימוד בחצות.

 

בברכת: תבורכו מפי עליון, ראש הכולל חצות הרב אליהו כהן.

מוכנים לדבר?