חֲצוֹת לַיְלָה אָקוּם לְהוֹדוֹת לָךְ עַל מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ.

 

זיכוי הרבים פניה: לרבנים, נדיבים וגבירים ועסקנים.

הננו פונים ומבקשים מכל מי שיכול לסייע לנו, לקיים לימוד תורה במשך 24 שעות ביממה.

הננו מבקשים מבורא עולם לסייע בעדנו להקים בנוסף לכולל חצות, כולל יום, כדי לזכות לקיים מערכת של לימוד תורה וזיכוי הרבים, כפי שנהגו בעבודת בית המקדש, יבנה במהרה בימינו, במשמרות של 24 שעות ביממה.

כתוב בפרק חמישי בפרקי אבות: ״כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו, שנאמר . צדקת ה׳ עשה ומשפטיו עם ישראל״.

ה׳ יתברך שמו זיכה את עם ישראל, בזיכוי הרבים וגמילות חסדים לסוגיהם השונים והמגוונים.

בפרק א׳ בפרקי אבות כתבו חכמינו זכרונם לברכה: ״על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים״.

בודאי ובודאי שזיכוי הרבים הגדול ביותר, הוא כל מה שקשור ללימוד תורה, במשך כל שעות היממה, ככתוב: ״והגית בו יומם ולילה״, ״אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי״.

לכן הננו נושאים תפילה לבורא כל העולמות כולם: ״אנא זכה נדיבים וגבירים בארץ ובעולם, לסייע בעדנו לקיים עולמות של תורה, ולהקים לנו בית מקדש מעט, בית כנסת, בו ילמדו 24 שעות ביממה וכפי שכתוב בספרים הקדושים ובזוהר הקדוש, שלימוד כזד. מקרב

את הגאולה".

בברכת התורה וישועותיה

ותבורכו מפי עליון אליהו כהן ראש כולל חצות

pdfהסכם זבולון ויששכר

 

המלצות

 

 

 

מוכנים לדבר?