חֲצוֹת לַיְלָה אָקוּם לְהוֹדוֹת לָךְ עַל מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ.

״הלימוד בחצות לילה, מסוגל לכל הישועות״

לפרנסה והצלחה לזרע קודש לאריכות ימים לעלוי נשמה ועוד.
לחזרה בתשובה לזיווג טוב והגון לשלוס בית לרפואה שלימה

בכתוב בזוהר הקדוש:

״הלומד בחצות, חוט של חסד משוך עליו ביום, וברכותיו ותפילותיו, מתקבלים באהבה וברצון״.
כל מ׳ שזקוק לישועה בכל נושא, מוזמן להתקשר, במשך כל שעות היממה, ולתרום לכולל חצות ללא רופאים ובלי תרופות, רק מרופא ובורא עולם. ומובטח לו, שאם יש דבר בשמים לעשות בשבילו, נעשה עבורו ובשיתופו, ובשעת רצון של לימוד חצות בתפילותינו.

זכות לימוד התורה בחצות לילה תעמוד לכל ישראל בארץ ובעולם, ולכבודו ולבני ביתו, להתברך בכל מכל כל ובתורה תפילה ותשובה לשמן וכן ברפו״ש, אריכות ימים, שלום בית ובשפע של פרנסה טובה. ונזכה כולנו לראות בביאת משיח צדקנו ובבניית בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן.

״עננו בזכות דוד משיחך עננו״

מוכנים לדבר?