חֲצוֹת לַיְלָה אָקוּם לְהוֹדוֹת לָךְ עַל מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ.

כולל חצות ע"ש דוד המלך ע"ה - "חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך"

 

בדוק ומנוסה: "הלימוד בחצות לילה, מסוגל לכל הישועות"

 • חזרה בתשובה
 • לפרנסה והצלחה
 • לזיווג טוב והגון
 • לזרע קודש
 • לשלום בית
 • לאריכות ימים
 • לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמה ועוד.
 • ככתוב בזוהר הקדוש: "הלומד בחצות, חוט של חסד משוך עליו ביום, וברכותיו ותפילתיו, מתקבלים באהבה וברצון".
  כל מי שזקוק לישועה בכל נושא, מוזמן להתקשר, במשך כל שעות היממה, ולתרום לכולל חצות ללא רופאים ובלי תרופות, רק מרופא ובורא עולם. ומובטח לו, שאם יש בשמים דבר לעשות בשבילו, נעשה עבורו ובשיתופו, ובשעת רצון של לימוד חצות בתפילותינו.
  זכות לימוד התורה בחצות לילה תעמוד לכל ישראל בארץ ובעולם, ולכבודו ולבני ביתו, להתברך בכל מכל כל ובתורה תפילה ותשובה לשמן וכן ברפו"ש, אריכות ימים, שלום בית ושפע של פרנסה טובה. ונזכה כולנו לראות בביאת משיח צדקנו ובבניית בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן.

"עננו בזכות דוד משיחך עננו"

על הקמת הכולל חצות: 
במהלך פטירתו של רבי משה לוי, בבית הכנסת שהוא עצמו התפלל, ישב רבי אליהו כל הלילה ופתח לבדו את הכולל. בהמשך הלילה נכנסו אנשים נוספים לבית הכנסת, חלקם הצטרפו ולמדו קצת "לעילוי נשמת", אחרים פשוט בכו בהבעת צערם האישי יחד עם כל אותם שהכירו אותו והיו בצער גדול באותו הלילה, על רב שזכה וזיכה את הרבים ונקטף בעודו צעיר לימים.

הרב אליהו מספר כי הוא התחיל ללמוד לבד: "קיבלתי על עצמי בלי נדר לפתוח את הכולל לציבור הרחב עם מה שהצלחתי לחסוך עד לאותה העת, ומתוך תקווה ותפילה שה' יעזור וירחיב את פעילותינו בהמשך, פעילות שכל מטרתה לעשות לו נחת רוח". וכך היה. 

ייחודו של הכולל: 
לכולל חצות מגיעים מכל שכבות וסגנונות הציבור, מאברכים מופלגים החפצים ללמוד באווירת לימוד נפלאה ועירנית, ועד לבעלי תשובה בראשית דרכם החפצים להתענג על ה' ותורתו. הלימוד נלמד בקול רם ובתענית דיבור. אחד הכללים החשובים בכולל חצות הוא שאין לישון, לנמנם או להוריד את הראש בעת הלימוד, על המתפללים בכולל להכין ולקבל על עצמם את עבודת השם יתברך במחויבות גדולה.

הכולל פועל על פי ההלכה גם בזמניו, שעות הלימוד משתנות לחלוטין על פי זמני הלוח. הלימוד מתחיל מנקודת "חצות הלילה" כשהמעוניינים בכך אומרים תיקון חצות לפני תחילת לימודם, ומסתיים לקראת תחילת התפילה בהנץ החמה, כשחלק מהאברכים הולכים למקווה וכדומה.

כל התורם לאחזקת הכולל יקבל קמע לשמירה והצלחה, פרנסה, זיווג טוב והגון, בריאות, ילדים, ברכת הבית/עסק עם תמונות צדיקים.
על סיפורי הישועות
בברכת התורה וישועותיה

אליהו כהן סיטיון
ראש כולל חצות

 

מוכנים לדבר?